Mestskadoprava.sk - Stránky o Mestskej a Regionálnej dopava v SR a ČR

Všeobecné informácie
Prehľad podnikov
Články
Autori stránok
Hlavná stránka
Hosted by Pantheon Technologies

ČSAD / SAD - všeobecné informácie

História autobusovej dopravy vykonávanej závodmi Slovenskej autobusovej dopravy - SAD (predtým Československej štátnej automobilovej dopravy - ČSAD) sa začala písať v roku 1949, kedy bol tento druh dopravy, dovtedy prevádzkovaný najmä Československými štátnymi dráhami (ČSD) oddelený od železničnej dopravy a delimitovaný do samostatného podniku. Okrem ČSD sa na prevádzkovaní autobusovej dopravy na Slovensku podieľala aj vtedajšia pošta a mnoho súkromných autodopravcov, ktorí boli v rámci znárodňovania tiež začlenení do ČSAD.

Po odstránení počiatočných problémov s nedostatkom vhodných priestorov na údržbu a garážovanie vozidiel a zastaralého vozidlového parku nastal postupne rozvoj autobusovej dopravy na celom území bývalého Československa.

Pred vznikom ČSAD autobusová doprava plnila len doplnkovú funkciu - zabezpečenie dopravnej obsluhy oblastí bez železničných tratí, po vzniku ČSAD však postupne vznikli autobusové linky prakticky do všetkých obcí na území republiky a neskôr diaľkové linky aj do zahraničia. Vo väčších mestách postupne vznikali tiež linky mestskej hromadnej dopravy.

V súčasnosti autobusovú dopravu na Slovensku zabezpečujú sprivatizované podniky SAD prostredníctvom svojich prevádzok (resp. stredísk, odštepných závodov) v jednotlivých väčších mestách.

Tieto podniky zabezpečujú dopravu na prímestských a diaľkových linkách na celom území SR a na linkách MHD v mestách bez elektrickej trakcie (električky, trolejbusy).

Tarifné vybavenie cestujúcich sa realizuje spravidla priamo v autobuse u vodiča, ktorý predáva cestovné lístky, väčšinou prostredníctvom elektronických pokladní firmy EM-TEST.

Prehľad jednotlivých podnikov a ich prevádzok (stredísk, odštepných závodov) nájdete TU.


(c) 2000-2018, WWW.MESTSKADOPRAVA.NET- Fotografie, informácie a údaje z týchto stránok môžu byť použité len so súhlasom jednotlivých autorov a prispievateľov | Autori stránok: Ľubomír Mészáros, Michal Jajcaj, Karel Pospíšil, Vojta Beneš, Miroslav Bušo, Ing. Marko Engler,Vladislav Pastucha (Ikarus), Tomáš Samko (K2S), Romčo Stovička, Tootti, Josef Hubka, Mišo Kysela, Peter Lengyel | Fotografiami, údajmi a schémami prispeli: ANTI, Marcel Baltiar, Balu, Peter Bánovec, Mikolaj Bartlomiejczyk, Martin Benčík, Martin Beneš, Matúš Grach (Crossway), Emareq, Vladimír Engel, Martin Fedorov, Jozef Feiler, Milan Gajdoš, Alexandra Halászová (Quinny), Ing. Jan Horník, Peter Hronček, MUDr. Mikuláš Hrubiško, Martin Janda, Jozi17, Martin Kollár, Ing. Mário Kováč (Majo), Jan Krupička, Peter Lipták, Milan Matusik, Marcell, Martin Mendl, Peter Mešša, Peter Mitura, Nodes, Ortas, Peter Palfy, Patrik, Ing. Pavel Polák, Karel Poštulka, Michal Režný, Rišo, Jan Ryšánek, František Sakalik, Rustyfox, Aron2004, Sarko, Solaris, Stefco, Vladimír Šimko, Martin Šturdík, Ing. Miloš Šturdík, Michal S., Adam Tatranský, Tanner, Tbus, Valec, Verusha, Ing. Vratislav Vingálik, Robert Vreštiak, Dragan Zednikovič a ďalší | Hosting: Pantheon technologies, server Blacksun | Skripty: Martin \"Zrebec\" Benčík